Adatkezelési tájékoztató / Privacy policy
Adatkezelési tájékoztató

Köszöntelek a Roll alkalmazás Felhasználói között. Az applikáció gyors, hatékony
és kreatívan szórakoztató módszert kínál a médiatartalom tartalommegosztó
platformon keresztüli megosztására. Készíts egy fényképet, használd a szűrőt,
szerkessz és oszd meg bátran a közösségi média platformon.

A személyes adataid biztonságban vannak, annak felhasználását, tárolását,
kezelését AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános
adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”)
rendelkezéseivel összhangban végezzük.

A jelen adatkezelési tájékoztató a H-Budapest Kft. („Adatkezelő”) által
üzemeltetett Roll nevű alkalmazás használatának, valamint a tájékozódásra
használható online felületek (http://roll.world) látogatóként vagy regisztrált
felhasználóként történő használatának irányadó adatvédelmi rendelkezéseit
tartalmazza. Iránymutatást és tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy milyen
személyes adatokat tartunk nyilván, és azokat miként használjuk fel.
Megtudhatod, hogyan tudod ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp
kérheted azok törlését a nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és
adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

1. Milyen jellegű adatokat gyűjtünk?
 A szolgáltatásunk használata során csak olyan adatokat gyűjtünk, melyeket
 önkéntesen megadsz, beleértve azt is, amikor fiókot regisztrálsz. Csak olyan
 személyes adatokat rögzítünk, amelyek a bejelentkezéshez egyértelműen
 szükségesek, és ehhez egyértelműen hozzá is járulsz. Az adatkezelés minden
 esetben a Te önkéntes, határozott és egyértelmű beleegyezéseddel történik.

 Bejelentkezéskor az alábbi személyes adatokat kell megadnod. Az adatkezelésünk
 jogalapja, mindenkor a Te egyértelmű beleegyezéseddel történik.
     - felhasználó név, belépési jelszó (Facebook)

 Mindezen túl, kezeljük azokat a tartalmakat is, amelyeket létrehozol vagy
 megosztasz. Ide tartoznak azok az információk is, melyeket kifejezetten a
 nyilvánosságnak szánsz, úgy, mint egy fénykép és a hozzá tartozó szöveg is.

 Ezeket a személyes adatokat fokozattan óvjuk, azt 3. illetéktelen személynek a
 belegyezésed nélkül, nem továbbítjuk.

 Különös figyelmet fordítunk a személyes beállításaidra. A bejelentkezést
 követően adatvédelmi beállítások menüpont alatt, beállíthatod, hogy az általad
 feltöltött tartalmat mely személyek és csoportok láthassák. Ily módon
 választható kategóriák a következők: nyilvános; ismerősök; ismerősök, kivéve a
 távolabbi ismerősök; csak a felhasználó; család és egyéb szűkebb kategória.

 Az applikáció alkalmazása következtében más egyéb személyes adatot és
 különleges személyes adatot sem kezelünk. Profilalkotást az alkalmazás
 használatával és azzal összefüggésben nem végzünk.

2. Hogyan használjuk ezeket az adatokat?
 Nagy erőfeszítéseket teszünk fiókod védelme érdekében, ezért automatizált
 rendszereket, titkosítást és más fejlett technológiai rendszereket alkalmazunk.

 Az Adataid biztonsága érdekében vállaljuk, hogy a szakmában szokásos védelmi
 rendszert alkalmazzuk és gondoskodunk annak rendszeres frissítéséről,
 bővítéséről. Ezen felül is mindent megteszünk, ami az adott helyzetben
 elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek ne férjenek
 hozzá.

 Az adatok feldolgozását Mi végezzük. Mindenkor biztosítjuk, hogy a hatályos
 adatvédelmi szabályzatnak megfelelően bármikor le tudsz iratkozni, kérheted
 adataid módosítását, helyesbítését.

3. Hogyan tudom kezelni, vagy törölni a rám vonatkozó adatokat?
 Az általad megosztott tartalmakat a Facebook alkalmazáson belül tudod kezelni.
 Az adatokat a termékek és szolgáltatások nyújtásához szükséges ideig tároljuk.
 A fiókhoz társított adatokat a fiók törléséig őrizzük meg. A fiókodat
 bármikor törölheted, az alkalmazást bármikor eltávolíthatod. A Facebook fiókod
 törlésével a Facebook szabályzatnak megfelelő eljárás az irányadó.

 Ezen kívül kérheted a rád vonatkozó adataid megismerését, törlését,
 pontosítását, illetve bizonyos adatműveletek vonatkozásában tiltakozhatsz az
 adatkezelés ellen.

4. Hogyan tudsz hozzánk fordulni a kérelmekkel?
 Ha az adataid kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdésed van, fordulj hozzánk
 bizalommal az alábbi elérhetőség egyikén:
 info@roll.world
 1112 Budapest, Neszmélyi köz 3
 Ha nem értesz egyet az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy bármilyen
 jogtalanságot tapasztalsz, kérdéseiddel a Nemzeti Adatvédelmi és
 Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
 fasor 22/c, telefon: 36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 Az eljárás ingyenes.
 
5. Hogyan reagálunk a megkeresésekre?
 Kérelmed benyújtásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatást adunk a
 kezelt adatairól, vagy az általad igényelt törlésről, módosításról,
 pontosításról.
    
Privacy policy

Welcome to the users of Roll! The application offers a fast, effective and
entertaining way for sharing content through a platform made especially for this
purpose. Take a photo, use a filter, edit then share directly on one of the
social media sites.

Your personal data is in safe hands, as the use, storage and handling is done as
the 2016/79 REGULATION OF THE EUROPIAN PARLIAMENT AND COUNCIL (EU – general data
protection regulation) and as the CXII. law of the 2011 year about informational
self-determination rights and the freedom of information act demand.

It contains the usage of the Roll application run under the present data
handling informant which is H-Budapest Kft. („Data handler”) also the usage of
all the online websites that can be used for information gathering purposes
either as a guest or as a registered user. It gives information and directions
in terms of what type of personal data we store and what way we are utilizing
them. You can learn here how you can check up on the accuracy of the data and
how you can issue deleting data from our database. The data collection,
processing and usage are in accordance with the legislative provisions.

1. What type of data are we collecting?
 While using our services we collect data only that you self-willingly
 permitted yourself including those cases when you are registering for an
 account. The only personal data we are recording are those which are necessary
 for signing into your account and that you squarely permitted. Data handling
 will always occur only after your permission.

 During signing in you have to give the following personal data. The claim of
 our data handling will always happen with your clear permission.
    -username, password (facebook)

 In addition, we handle those contents which you create or share. This includes
 the information you directly share for the public such as photos and comments
 regarding to that picture.

 These personal datas are especially guarded, we won’t forward it to any
 unauthorized third party without your clear permission.

 We pay exceptional attention to your personal settings. After signing in, you
 can choose which parties or personel can see the content you upload under the
 Privacy Settings. The categories which you can choose from this way are the
 following: public, friends only, closest friends only, user only, family, and
 other categories narrowed down.

 During your use of the application we will never handle any other personal
 data or any particular personal data either. We won’t do any profiling during
 usage or connected activities.

2.	How do we use these data?
 We are taking huge efforts protection your account, we are using trustworthy
 auromated systems, classification, and other developed technological systems.

 For the sake of the security of your data we undertake that we will use the
 regular protection systems and that we will keep it updated at all times.
 Furthermore, we will do everything so no unauthorized personel can access the
 data we handle.

 We do the data processing ourselves.

3. How can I handle or delete the data about me?
 You can handle any content you have shared through the Facebook application.
 We store the data only for the necessary amount of time to highlight our
 products and services. Any data synchronized with your account will be stored
 until the deletion of the account. You can delete your account any time, and
 you can also remove the application any time. If you delete the Facebook
 account their regulations will be directive.

 In addition, you can ask for a summary, deletion, update, identification of
 your data also you can protest against data handling in cases of some data
 operations.

4. How can you turn to us with requests?
 If you have any questions regarding data handling you can get in touch with us
 on one of the following availabilities.
 info@roll.wold
 3 Neszmélyi köz
 Budapest, 1112
 Hungary

 If you disagree with our data handling or you experience any illegitimacy,
 you can turn to the Hungarian National Authority for Data Protection and
 Freedom of Information.
 phone: +36 1 391 1400
 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 22/c Szilágyi Erzsébet fasor
 Budapest, 1125
 Hungary

5. How will we respond to your request?
 We will give you infiormation about your data that we handle, or the deletion,
 update, identification in 15 days after your request .